ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนตอบเเบบสำรวจข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค