วันที่ 20 เมษายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมทำโรงทาน และบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม