วันที่ 19 เมษายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์

ร่วมประชุมการดำเนินงานขจัดความยากจนเเละพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาขงเศรษฐกิจพอเพียง

ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม