วันที่ 31 มีนาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ประธานกรรมการ นางภัศราภรณ์ ชิดทอง ข้าราชการครู กรรมการ และนายกิตติพศ ฐิติพัฒน์สมบัติ กรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม นายศรรักษ์  โอ้น ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม