สอบ N-Net เริ่ม เวลา 08.30 น. วันที่ 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม