นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม “กศน.ปลอดภัย ไร้สารเสพติด WHITE ZONE สถานศึกษา”