วันที่  3 มิถุนายน 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยบุคลากร

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม