วันที่ 20 เมษายน 2564 นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย กศน. ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ร่วมกิจกรรม Big Cleanning Day “ ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID 2019) ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม