วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
นางรัชนีกร  บุโพธิ์  พร้อมด้วยบุคลากร  กศน.อำเภอโพนสวรรค์  
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ และ ร่วมแจกผ้าห่มกันหนาวโดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ ณ ที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์
และทำความสะอาดบริเวณหน้า กศน. ในกิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง