วันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการครู ครู กศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย(Thai National Flag Day) โดยมีนายนพดล พลซื่อ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอโพนสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและบุคลากรหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม