วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดทำโรงทานเพื่อจ่ายแจกแซนวิซให้แก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม