วันที่ 3 มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์ นำโดย นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์ และ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม