วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์ ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ และคณะบุคลากร นำพาตัวแทนกองเชียร์  ตัวแทนนักกีฬาครูประเภท ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง กรีฑาชาย  และตัวแทนนักกีฬานักเรียนหญิง ประเภทกรีฑา เข้าร่วมแข่งขัน งานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ณ  จังหวัดอุดรธานี