วันที่ 16 มกราคม 2563 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์  และคณะบุคลกร เข้าร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎ์พัฒนา  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม