วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์

และคณะบุคลากร จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษา ดูแลสุขภาวะอนามัย ห่างไกลยาเสพติด

ณ ห้องประชุม โพนสวรรค์รวมใจ / ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์