วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์

พร้อมด้วยบุคลากร  เข้าร่วมรับมอบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ 

ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  มหาวิทยาลัยนครพนม  จังหวัดนครพนม