วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  โดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์  และบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการเรียนรู้ด้าน เพศวิถีศึกษา และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โดยนางสาวสร้อย  สกุลเด็น  รองผอ.กศน.จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี และการจัดกิจกรรม