วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดยนางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ และบุคลากร จัดกิจกรรม โครงการเรียนรู้ด้าน "เพศวิถีศึกษาและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"  ณ ห้องประชุมอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม  โดย นางสาวสร้อย  สกุลเด็น  ได้นิเทศติดตามการดำเนินงาน ในครั้งนี้