วันที่ 1 มีนาคม 2565  นางรัชนีกร บุโพธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ โคตโยธี ครู กศน.ตำบลโพนบก ร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อเเก้ไขปัญหายาเสพติดเเบบครบวงจร ณ บ้านโพนบกน้อย หมู่ 7 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม