วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอโพนสวรรค์  นำโดย นางรัชนีกร  บุโพธิ์  ผอ.กศน.อำเภอโพนสวรรค์ 

พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมโครงการจิดอาสา "เราทำ ดี  ด้วยหัวใจ" ณ วัดตาลชุม  หมู่ที่ 15  บ้านหนองนาเลิง  

ตำบลโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โดย นางวิไลวรรณ  ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

เป็นประธานในพิธีเปิด