กศน.อำเภอโพนสวรรค์

📝 ข่าวสาร กิจกรรม กศน.ตำบล
🔍 ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2/2564

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ออนไลน์

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ คลิกลิงค์

กศน.อำเภอโพนสวรรค์ เลื่อนเปิดเทอม